ماه: می 2020

همه با هم برای هم

همه با هم برای هم

اهدا ۱۶۵۰ بسته ارزاق به آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس منحوس در ایام ماه مبارک رمضان
اردو جهادی

اردو جهادی

تعمیر یک باب خانه در کاشان که بر اثر باران سقف فروکش کرده بود