ماه: آگوست 2020

پرداخت اجاره معوقه

پرداخت اجاره معوقه

پرداخت اجاره بها معوقه نیازمندانی که بخاطر شیوع کرونا بیکار شده بودند. تا مهربانی هست لبخند هم هست…