ماه: ژوئن 2021

پسربچه ای با غیرت یک مرد

پسربچه ای با غیرت یک مرد

💠پسر بچه‌ای با عیرت مردانه💠.تمام آرزویش این بود که برای معاش مادر و خواهر کوچک خود بتواند فرغون بخرد و سبزیبفروشد تا گرما به سفرشان برگردد .کنار هم دست دهم دهیم و گرما بخش سفرشان…
اردوجهادی

اردوجهادی

روستای بابامحمدِلرستان که توسط گروه‌جهادی‌ولی‌نعمتان تشکیل شد ومدرسه به مراحل نهایی خودش نزدیکترشدانشالله بتونیم در کنارهم ایرانی آباد داشته باشیم که هیچ بچه‌ای از نعمت تحصیل بخاطرکمبود امکانات محروم نباشه 🤝🏻.
تهیه کولر برای کودک پروانه ای

تهیه کولر برای کودک پروانه ای

🦋یکی از فرشته های های ۶ سالمون که اهل بابل هست و به تازگی بهمون معرفی شده بود بخاطر بیماری پروانه‌ای که داره نباید محیط اطرافش گرم باشه …تحت پوشش خیریه ولی نعمتان قرارگرفت و…
درمانی

درمانی

💡🦷 به لطف خدا و همراهی یکی از دندانپزشک های عزیز تونستیم ۷ مورد کودک که مشکل دندان داشتن رو کمک کنیم تا لبخند زیباتری داشته باشند🧒👧..🤝🏻راستی اگه میتونید تو موارد دیگر درمانی مارو همراهی…
طرح عقیقه

طرح عقیقه

🕯از امام صادق سؤال شد: اگر کسى برای فرزند خود عقیقه نکرده باشد، تا هنگامى که نوجوانى غیربالغ و یا مردى بالغ شود، تکلیف عقیقه آن فرزند چه خواهد بود؟حضرت فرمود: هرموقع به نام فرزندش…