پست های وبلاگ

بایگانی برچسب برای بقی علیهم جهاد الاکبد

مدرسه سازی

مدرسه سازی

این تعلیم و تعلم است که فرهنگ جامعه را رشد می دهد و انسانها را به سوی کمال رهنمون می سازد .این تعلیم و تعلم است که آدمیان را از اخلاق ناپسند دور می کند…